Veiksmīgi noslēdzies projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”. 12/09/2022

Veiksmīgi noslēdzies projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”.

Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Projekta id.Nr. 5.3.1.0/17/I/020 specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”.

  Veikti būvdarbi kanalizācijas tīklu, sūkņu stacijas un spiedvada būvdarbiem realizējot četrus būvprojektus, jeb četras lotes.

1. lote – Kanalizācijas tīklu izbūve Bauskas novada, Bauska Draudzības, Smilgu un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai.

2. lote – Kanalizācijas pārbūve Bauskas novada, Bauskā Mēmeles ielā pie Mēmeles tilta.

3. lote – Kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Bauskas novada, Bauskā Upes ielā.

4. lote – Kļavu ielas Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauskas novada, Bauskā.

 Kopējais kanalizācijas kolektoru orientējošais apjoms – 2416m (D200-250mm un kanalizācijas spiedvads D75mm – 40m), pievadu orientējošais apjoms – 613 m (D160mm) kopā 3029 m3 kanalizācijas tīklu.

   Projekta mērķis: 100% centralizētas kanalizācijas pieslēgumu iespējas Bauskas aglomerācijas teritorijas iedzīvotājiem. Tas nozīmē nodrošināt, ka pie centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem tiek pieslēgti 155 projekta teritorijā dzīvojoši iedzīvotāji un kā minimums izveidoti 44 jauni pieslēgumi pie jaunizbūvētā centralizētā kanalizācijas vada. Kā arī realizējot projektu samazināsies aglomerācijas teritorijā paliekošais piesārņojuma apjoms, jo tas tiks novadīts uz notekūdens attīrīšanas ietaisēm un atbilstoši attīrīts.

   SIA „Bauskas ūdens” projekta īstenošanas rezultātā līdz 2022. gada augustam ir sasniedzis projekta uzstādīto mērķi un pieslēgti 155 teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji un izveidoti 46 jauni pieslēgumi pie jaunizbūvētā centralizētā kanalizācijas vada.

  •  SIA „Bauskas ūdens” aicina iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēgušies, aktīvāk pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Lai pieslēgtos centralizētajam K tīklam, izņemt tehniskos noteikumus rakstot iesniegumu (iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā). Jautājumos par tehnisko noteikumu saņemšanu un pieslēguma izbūves risinājumu vērsties uzņēmumā Biržu ielā 8A vai sazinoties e-pastā: info@bauskasudens.lv vai ukt@bauskasudens.lv.

Uzraudzības līgums:

SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, jur. adrese Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Būvdarbu līgumi:

SIA “Buildimpex”, reģ.Nr.40103376961, jur. adrese Ieriķu iela 15, k-2, Rīga, LV–1084;

SIA “Sand Systems” reģ.Nr.43603061977, jur. adrese Vecais ceļš 39, Jelgava, LV–3004.

1. Lote – SIA “Buildimpeks” ar 365 555.55 euro bez PVN;

2. Lote – SIA “Sand Systems” ar 32 897.98 euro bez PVN;

3. Lote – SIA “Sand Systems” ar 85 176.70 euro bez PVN;

4. Lote – SIA “Sand Systems” ar 78 895.53 euro bez PVN;

 Finansējuma avoti:

KF finansējums 68.74%

SIA „Bauskas ūdens” finansējums 31.26%

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”.” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „Bauskas ūdens”.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu