Informējam iedzīvotājus, ka ar 01. jūliju sāksies kanalizācijas tīklu izbūve 1. lote – Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, Lauku un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai. 29/06/2020

Informējam iedzīvotājus, ka ar 01. jūliju sāksies kanalizācijas tīklu izbūve 1. lote – Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, Lauku un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai.

Saskaņā ar projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Projekta id.Nr. 5.3.1.0/17/I/020 specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta” Bauskas novadā Codes pagastā.

Projekta posms1. lote – Ielas Kanalizācijas izbūve
1.Ošu ielas tīklu būvdarbi01.07 – 20.08.2020
2.Lauku ielas tīklu būvdarbi01.07 – 20.08.2020
3.Draudzības ielu tīklu būvdarbi01.08 – 30.09.2020
4.Ošu ielas seguma atjaunošanalīdz 31.10.2020
5.Lauku ielas seguma atjaunošanalīdz 31.10.2020
6.Draudzības ielas seguma atjaunošanalīdz 31.10.2020

Saskaņā ar Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārtas laika grafiku, visiem kanalizācijas izbūves darbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā līdz 2020. gada 31. oktobrim.

SIA “Bauskas ūdens” minēto ielu posmu iedzīvotājus pēc projekta realizācijas aicina pieslēgties jaunizbūvētiem kanalizācijas tīkliem, un izņemt tehniskos noteikumus, kuri nepieciešami dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Darbus veiks SIA “Buildimpeks”, reģ. Nr.4010337696. Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA “Firma L4”, Nr. 40003236001.

Būvatļauja Nr. BIS – BV – 4.2-2018-93 (14-4.1/26)

Ceļu satiksmes organizācija

Apbraucamo ceļu ierīkošanas gadījumā shematiski tiks parādīts nepieciešamais aprīkojums un tā novietojums (ar tehniskajiem līdzekļiem jāsaprot ceļa zīmes, luksofori, ceļa pagaidu apzīmējumi, norobežojošie elementi un brīdinājuma ierīces).

Tiks pielietotas ceļa zīmes atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 77-1,2,3:2002 ,,Ceļa zīmes” prasībām, bet ceļa pagaidu apzīmējumi un norobežojošie elementi – atbilstoši LVS 85 ,,Ceļa apzīmējumi” prasībām (paredzēts uzstādīt II izmēru grupas ceļa zīmes ar 1. vai 2. klases gaismu atstarojošām virsmām – ceļa zīmes pamatne no cinkota tērauda, ceļa zīmju statņi – no cinkota tērauda caurules Ø60 mm.

Ceļa zīmju uzstādīšanas augstums no ceļa segas virsmas brauktuves malā līdz zīmes apakšējai malai 2 m.

Satiksmes organizācijas shēmā tiks norādītas darba vietas aprīkojuma tehnisko līdzekļu uzstādīšana un esošo ceļa zīmju dislokācija.

SIA “Bauskas ūdens” aicina Bauskas pilsētas un Codes pagasta iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem ievērojot satiksmes ierobežojumus, un transportlīdzekļu vadītājiem uzmanīgi sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm.

Jautājumu gadījumā rakstīt SIA “Bauskas ūdens” info@bauskasudens.lv

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu