Citi pakalpojumi

Ar 15.07.2021. rīkojumu Nr.1.1.6/6 aktualizētas santehnisko pakalpojumu cenas un norēķinu kārtība

   Viens no izplatītākajiem maksas pakalpojumu  veidiem, ko sniedz SIA “Bauskas ūdens” Bauskas pilsētā ir ūdens uzskaitei  nederīgo ūdens skaitītāju nomaiņa pret verificētiem vai jauniem, ja verificēti nav pieejami.

   Tā kā šo pakalpojumu ir tiesīgs veikt jebkurš komersants, kas par šo pakalpojumu ir noslēdzis līgumu ar SIA “Bauskas ūdens” vai arī pats ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs,  jebkurš ir tiesīgs mainīt šī pakalpojuma cenas atkarībā no pakalpojuma izdevīguma.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs pats nav tiesīgs noņemt ūdens skaitītāju plombes, pirms tam, neinformējot un neizsaucot  SIA “Bauskas ūdens”, lai sastādītu aktu par skaitītāju rādījumiem pirms plombes noņemšanas.

Jauno santehnisko pakalpojumu tarifi un cenas, skatīt šeit: PAKALPOJUMI

Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa, uzstādīšana

SIA „Bauskas ūdens” nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu.

Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši SIA “Bauskas ūdens apstiprinātiem izcenojumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu Klientu apkalpošanas daļas kasē, Biržu iela 8a, Bauskā, vai jānosūta pieteikumu elektroniski uz e-pastu

norekini@bauskasudens.lv

ŪPS (ūdens patēriņa skaitītāja) DN 15 nomaiņa uz verificētu vai jaunu, ja verificēti nav pieejami.
N.p.k. Pakalpojums SIA „Bauskas ūdens”
darba laikā
Bez PVN (EUR) PVN 21%
(EUR)
Ar PVN (EUR)
1. Viena ūdens patēriņa skaitītāja (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana 18.47 3.88 22.35
2. Divu ūdens patēriņa skaitītāja (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana 33.4 7.01 40.41
3. Trīs ūdens patēriņa skaitītāja (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana 48.32 10.15 58.47
4. Četru ūdens patēriņa skaitītāja (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana 63.25 13.28 76.53
Par pakalpojumu maksājums jāveic atbilstoši sastādītajam rēķinam.
Pārējo santehnisko pakalpojumu tarifi un cenas: PAKALPOJUMI

Ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana un plombas noņemšana

Plombēšanu un plombas noņemšanu veic SIA „Bauskas ūdens” kontrolieris.

Plomba ir apliecinājums ūdens skaitītāja un tā uzstādīšanas atbilstībai normatīvajām prasībām.

Aizliegta esošās plombas patvaļīga noņemšana vai bojāšana!

Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams sazināties ar SIA „Bauskas ūdens”  abonentu apkalpošanas dienestu pa tālruni 29458425 vai 68623399, lai vienotos par pakalpojuma saņemšanas laiku.

Pakalpojumam ir iespējams pieteikties arī elektroniski, nosūtot pieteikumu e-pastu:

norekini@bauskasudens.lv

Ūdens skaitītāja plombēšanas pakalpojuma izcenojumi:
N.p.k. Pakalpojums SIA „Bauskas ūdens”
Darba laikā
Bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Ar PVN (EUR)
1. Viena ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana 6.65 1.40 8.05
2. Divu ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana 8.44 1.77 10.21
3. Trīs ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana 10.25 2.15 12.40
4. Četru ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana 12.04 2.53 14.57
Par pakalpojumu maksājums jāveic atbilstoši sastādītajam rēķinam.
Pārējo santehnisko pakalpojumu tarifi un cenas: PAKALPOJUMI

Pieteikt asenizācijas pakalpojumu

Asenizācijas pakalpojumus Bauskā un ārpus Bauskas pilsētas robežām juridiskās un fiziskās personas var pieteikt darba laikā, zvanot pa tālruni 63960565 vai 68623399 vai sūtot iesniegumu uz e-pastu:info@bauskasudens.lv vai personīgi vēršoties pašvaldības SIA “Bauskas ūdens” Biržu iela 8A (2. stāvā) pie personāla speciālistes – lietvedes, aizpildot iesniegumu. 

Apmaksu veikt SIA „ Bauskas ūdens ” norēķinu kontiem:

AS SWEDBANK konta Nr.  LV34HABA0001402040425
 AS SEB BANKA konta Nr.  LV61UNLA0050019557281

Gadījumā, ja veicat maksājumu kādas citas personas vārdā, papildus nepieciešams norādīt iesniegumā minētās personas vārdu, uzvārdu.

Piemērs: Upes iela 4, Bauska, asenizācija, Jānis Krūmiņš

Asenizācijas pakalpojuma izcenojumi: PAKALPOJUMI

Konsultācijas par pakalpojumu pa tālruni  63960565 vai 68623399

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu