Citi pakalpojumi

Ar 01.03.2017. mainās  santehnisko  pakalpojumu  cenas un norēķinu kārtība

   Viens no izplatītākajiem maksas pakalpojumu  veidiem, ko sniedz SIA “Bauskas ūdens” Bauskas pilsētā ir ūdens uzskaitei  nederīgo ūdens skaitītāju nomaiņa pret verificētiem.

   Tā kā šo pakalpojumu ir tiesīgs veikt jebkurš komersants, kas par šo pakalpojumu ir noslēdzis līgumu ar SIA “Bauskas ūdens” vai arī pats ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs,  jebkurš ir tiesīgs mainīt šī pakalpojuma cenas atkarībā no pakalpojuma izdevīguma.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs pats nav tiesīgs noņemt ūdens skaitītāju plombes, pirms tam, neinformējot un neizsaucot  SIA “Bauskas ūdens”, lai sastādītu aktu par skaitītāju rādījumiem pirms plombes noņemšanas.

Iedzīvotāju ievērībai:

Jauno santehnisko pakalpojumu tarifi un cenas, skatīt šeit: PAKALPOJUMI

par visiem maksas santehniskajiem pakalpojumiem jāveic maksājums, pirms darbu uzsākšanas (avansā).

Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa, uzstādīšana

SIA „Bauskas ūdens” nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu.

Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši SIA “Bauskas ūdens apstiprinātiem izcenojumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu Klientu apkalpošanas daļas kasē, Biržu iela 8a, Bauskā, vai jānosūta pieteikumu elektroniski uz e-pastu

norekini@bauskasudens.lv

ŪPS (ūdens patēriņa skaitītāja) DN 15 nomaiņa pret lietotiem pēc verifikācijas:
N.p.k. Pakalpojums SIA „Bauskas ūdens”
darba laikā
Bez PVN (EUR) PVN 21%
(EUR)
Ar PVN (EUR)
1. Viena ūdens patēriņa skaitītāja (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana 15.81 3.32 19.13
2. Divu ūdens patēriņa skaitītāja (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana 25.04 5.26 30.30
3. Trīs ūdens patēriņa skaitītāja (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana 34.83 7.31 42.14
4. Četru ūdens patēriņa skaitītāja (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana 47.54 9.98 57.52
Par pakalpojumu maksājums jāveic atbilstoši sastādītajam rēķinam.
Pārējo santehnisko pakalpojumu tarifi un cenas: PAKALPOJUMI 

Ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana un plombas noņemšana

Plombēšanu un plombas noņemšanu veic SIA „Bauskas ūdens” kontrolieris.

Plomba ir apliecinājums ūdens skaitītāja un tā uzstādīšanas atbilstībai normatīvajām prasībām.

Aizliegta esošās plombas patvaļīga noņemšana vai bojāšana!

Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams sazināties ar SIA „Bauskas ūdens”  abonentu apkalpošanas dienestu pa tālruni 63960563, lai vienotos par pakalpojuma saņemšanas laiku.

Pakalpojumam ir iespējams pieteikties arī elektroniski, nosūtot pieteikumu e-pastu:

norekini@bauskasudens.lv

Ūdens skaitītāja plombēšanas pakalpojuma izcenojumi:
N.p.k. Pakalpojums SIA „Bauskas ūdens”
Darba laikā
Bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Ar PVN (EUR)
1. Viena ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana 6.65 1.40 8.05
2. Divu ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana 8.44 1.77 10.21
3. Trīs ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana 10.25 2.15 12.40
4. Četru ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana 12.04 2.53 14.57
Par pakalpojumu maksājums jāveic atbilstoši sastādītajam rēķinam.
Pārējo santehnisko pakalpojumu tarifi un cenas: PAKALPOJUMI

Pieteikt asenizācijas pakalpojumu

SIA „Bauskas ūdens” sniedz asenizācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Pakalpojums tiek veikts, pamatojoties uz iepriekš noslēgtu līgumu, vai pēc vienreizēja pieteikuma. Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu Klientu apkalpošanas daļā, Biržu 8a, Bauskā, vai jānosūta  elektroniski uz e-pastu: norekini@bauskasudens.lv

Pirms pakalpojuma saņemšanas, obligāti nepieciešams veikt priekšapmaksu vienā no SIA „ Bauskas ūdens ” norēķinu kontiem:

AS SWEDBANK konta Nr.  LV34HABA0001402040425
 AS SEB BANKA konta Nr.  LV61UNLA0050019557281

Veicot priekšapmaksu par pakalpojumu, obligāti norādāma objekta adrese un pakalpojuma veids. Gadījumā, ja veicat maksājumu kādas citas personas vārdā, papildus nepieciešams norādīt iesniegumā minētās personas vārdu, uzvārdu.

Piemērs: Upes iela 4, Bauska, asenizācija, Jānis Krūmiņš

Asenizācijas pakalpojuma izcenojumi: PAKALPOJUMI

Konsultācijas par pakalpojumu pa tālruni  63960565

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu