Lietus kanalizācija

Bauskas pilsētā vēsturiski ir izveidota un patreiz darbojas lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kura sastāv no vairākām atsevišķām sistēmām ar vairākām izlaidēm Mūsas un Mēmeles upēs. Liela daļa izlaižu ir aprīkotas ar lietus ūdens attīrīšanas iekārtām, kurās tiek nodrošināta lietus ūdeņu mehāniska attīrīšana. Daļa iekārtu veic arī naftas produktu attīrīšanas funkciju.

Visu esošo LK sistēmu izvietojums dabā un to tehniskais stāvoklis vēl nav apzināts un vēl ir daudz neskaidrību par sistēmām kopumā. Vēsturiski nav apkopota tehniskā informācija par šo sistēmu izvietojumu, tehnisko stāvokli un darbības principiem.

Pēdējos gados esošā lietus kanalizācijas sistēma ir uzlabota un paplašināta, realizējot gan ūdenssaimniecības projektus, gan atsevišķus LK projektus, kā arī, veicot ielu labiekārtošanas darbus Bauskas pilsētā.

Jāatzīmē, ka joprojām daudzās vietās lietus kanalizācijas un drenāžas kolektori ir pieslēgti pie sadzīves kanalizācijas sistēmas, apgrūtinot kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un radot paaugstinātas kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas izmaksas. Papildus neērtības rada kanalizācijas smaka atsevišķās pilsētas vietās, jo caur lietus kanalizācijas gūlijām, sadzīves kanalizācijas smaka nokļūst pilsētas teritorijā.

Tā kā lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklos nav pieļaujama, apgrūtina  un sadārdzina sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un nevar tikt iekļauta sadzīves kanalizācijas pakalpojuma tarifā, SIA ”Bauskas ūdens” pakāpeniski, apzinot situāciju, veiks sekojošas darbības:

  • pieprasīs (noteiktā laika termiņā) atslēgt  lietus kanalizācijas un drenāžas tīklus no sadzīves kanalizācijas tīkliem;
  • iekasēs samaksu no māju īpašniekiem, kuru zemes gabalu un māju lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmas ir pieslēgtas pie sadzīves kanalizācijas tīkla;
  • gadījumos, ja tehniski nav iespējams atslēgt lietus kanalizācijas tīklu no sadzīves kanalizācijas tīkla un tas būtiski netraucē sadzīves kanalizācijas darbību, vienosies par šāda pakalpojuma apmaksu atbilstoši sadzīves kanalizācijas tarifam.

SIA “Bauskas ūdens” veic Bauskas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas un remonta darbus pašvaldības piešķirtā budžeta ietvaros. Šajos darbos ietilpst:

  • esošo pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas uzraudzība;
  • lietus kanalizācijas uztvērēju – (gūliju) tīrīšana Bauskas pilsētā un pašvaldībai piederošājās teritorijās;
  • lietus ūdens attīrīšanas iekārtu ikgadējie ekspluatācijas darbi – (1 reize gadā);
  • lietus ūdens un drenāžas sistēmu nosēdaku un redeļu tīrīšana pēc nepieciešamības;
  • lietus sistēmas avāriju remontdarbi pēc faktiskās nepieciešamības un šo darbu akcepta no pašvaldības puses;
  • plānota lietus un drenāžas kanalizācijas sistēmu atslēgšana no sadzīves kanalizācijas tīkla;
  • citi lietus kanalizācijas remonta un būvniecības darbi pēc pašvaldības pieprasījuma.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu