Veidlapas

VEIDLAPAS NOSAUKUMS

PDF dokuments

  1. IESNIEGUMS PAR TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANU

  Atvērt dokumentu

PDF

    2.  IESNIEGUMS PAR ŪDENSSAINIECĪBAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU
         (DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ)

Atvērt dokumentu

PDF

    3.  IESNIEGUMS PAR ŪDENSSAINIECĪBAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU
        (INDIVIDUĀLA DZĪVOJAMĀ MĀJA – JAUNS PIESLĒGUMS VAI KOMERCUZSKAITES MEZGLA IZVEIDE)
 Atvērt dokumentu

PDF

    4.  IESNIEGUMS PAR ŪDENSSAINIECĪBAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU
         (INDIVIDUĀLA DZĪVOJAMĀ MĀJA AR ESOŠU ATBILSTOŠU UZSKAITI)
 Atvērt dokumentu

PDF

    5.  IESNIEGUMS SKAITĪTĀJA VERIFICĒŠANAI DZĪVOKĻOS

Atvērt dokumentu

PDF

    6.  VISPĀRĪGS IESNIEGUMS

Atvērt dokumentu

PDF