Veidlapas

VEIDLAPAS NOSAUKUMS
PDF dokuments

1. IESNIEGUMS PAR TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANU

Atvērt dokumentu PDF

2. IESNIEGUMS PAR ŪDENSSAINIECĪBAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU (DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ)

Atvērt dokumentu PDF

3. IESNIEGUMS PAR ŪDENSSAINIECĪBAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU (INDIVIDUĀLA DZĪVOJAMĀ MĀJA – JAUNS PIESLĒGUMS VAI KOMERCUZSKAITES MEZGLA IZVEIDE)

Atvērt dokumentu PDF

4. IESNIEGUMS PAR ŪDENSSAINIECĪBAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU (INDIVIDUĀLA DZĪVOJAMĀ MĀJA AR ESOŠU ATBILSTOŠU UZSKAITI)

Atvērt dokumentu PDF

5. IESNIEGUMS SKAITĪTĀJA VERIFICĒŠANAI DZĪVOKĻOS

Atvērt dokumentu PDF

6. VISPĀRĪGS IESNIEGUMS

Atvērt dokumentu PDF