Finanšu pārskati

Gada pārskats ir vēstījums, kas sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli.
Šis dokuments atklāj uzņēmuma pašreizējo būtību, sasniegumus un uzdevumus nākotnē.
To, kas nav pateikts vārdos un attēlos, atklāj skaitļi.

 

2016. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA “Bauskas ūdens” 2016. GADA FINANŠU PĀRSKATS

2017. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA “Bauskas ūdens” NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR_ 2017. GADA 1. CETURKSNI
PAŠVALDĪBAS SIA “Bauskas ūdens” NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR_ 2017. GADA 1. PUSGADU
PAŠVALDĪBAS SIA “Bauskas ūdens” NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR_ 2017. GADA 9 MĒNEŠIEM