Uzņēmuma vēsture

Bauska atrodas 68 km uz dienvidiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Pilsētas teritorija ir 6,32 km² ar iedzīvotātu skaitu 1998. gadā – 12500 iedzīvotāju. Reorganizējot uzņēmumu “Komunālie pakalpojumi”, ar 1998. gada 1. jūliju tika izveidots Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmums “BAUSKAS ŪDENSSAIMNIECĪBA”, kā patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskas personas tiesībām. Uzņēmuma atrašanās vieta – Bauska, Biržu iela 8a. Uzņēmuma pamatkapitāls 1998. gada 1. jūlijā bija 236422 lati. (336398 eiro). 1998. gadā Bauskas pilsētas ūdensapgādi nodrošināja 7 artēziskās akas, kas ir izvietotas dažādās pilsētas vietās. Akās tika izmantoti sūkņi ECV-8-25-100 ar 11 kW jaudu katrs.

Ūdens sagatavošana netika veikta. Ūdeni uzkrāja ūdenstornī, kurš tika izbūvēts 1967. gadā un kura augstums – 22,3 metri.

clip_image003

Bauskas ūdenstornis ūdeni iedzīvotājiem nogādāja pa sadales tīklu, kura garums -11,1 km. Kanalizācijas ūdeņi tika savākti kolektoros un ar centrālās pārsūknēšanas stacijas palīdzību nogādāti uz 4 km attālajām attīrīšanas ietaisēm.

1998. gada beigās esošajā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā veco neefektīvo sūkņu vietā tika uzstādīti 2 jauni, Zviedrijā ražoti “FLYGT” firmas sūkņi.

1999. gadā tika pārbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, izmantojot lielāka diametra caurules.

2000. gadā tika ierīkotas 3 artēziskās akas, viena tamponēta. Izbūvēti ūdensvada sacilpojumi trīs vietās 0.7 km garumā.

2001. gadā tika pabeigta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība.

clip_image002

Tika Izstrādāts projekts un uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana privātajā dzīvojamo māju sektorā.

2002. gadā tika nodota ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija Zaļā ielā.

2002. gadā tika izbūvēti kanalizācijas kolektori Krasta un Skolas ielās.

2004. gadā tika izbūvēts kanalizācijas kolektors Dārza ielā un ūdensvada sacilpojums Lāčplēša ielā.

2008. gadā iegādāts ekskavators NEW HOLLAND LB 110.

2009. gadā iegādāta trašu skalošanai augstspiediena hidrauliskā mašīna KO-502.

2011. gadā tika atjaunota uzņēmuma saimniecisko darījumu uzskaitei nepiec datortehnika. Uzsākti projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” paredzētie būvniecības darbi.

2014. gada oktobrī pabeigts projekts „Ūdensvada pakalpojumu attīstība Bauskā” kā  rezultātā Bauskā tika izbūvēti :

 • jauni ūdensvada tīkli – 12032 m;
 • rekonstruēti ūdensvada tīkli – 2075 m;
 • izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli -13790 m;
 • rekonstruēti kanalizācijas tīkli – 3489 m;
 • rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas – 2 gab.;
 • tamponētas artēziskās akas – 2 gab.;
 • jaunas artēziskās akas – 2 gab.;
 • rekonstruētas NAI – 1 kompl.;
 • iegādāta asenizācijas vakummašīna RENAULT.

2015. gada 27. maijā saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 12-10 /132619  SIA “BAUSKAS ŪDENSSAIMNIECĪBA” mainīja savu nosaukumu uz SIA “Bauskas ūdens”.

 • tika ierīkots nožogojums notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un Dambja kanalizācijas sūkņu stacijai;
 •  tika ierīkota apsardze notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijai un divām ēkām;
 • tika iegādātas divas lietotas vieglās kravas automašīnas Caddy,  darbinieku vajadzībām;
 • tika izstrādāts tehniskais projekts teritorijas labiekārtojumam pie administrācijas ēkas Biržu ielā 8a.

2016. gads:

 • tika atslēgti vairāk kā 2. km vecā ūdensvada tīkli;
 • veikta NAI dūņu filtrpreses rekonstrukcija;
 • veikta administrācijas ēkas Biržu ielā 8a fasādes siltināšana un fasādes krāsošana;
 • tika ierīkota autostāvvieta un teritorijas labiekārtojums pie administrācijas ēkas Biržu ielā 8a;
 • tika paveikts remonts administrācijas ēkas iekšienē (koridora remonts, kabineta remonts un strādnieku uzturēšanās telpu remonts);
 • tika iegādāta viena lietota vieglā kravas automašīna Caddy, darbinieku vajadzībām;
 • tika rekontruēts siltummezgls administrācijas ēkai Biržu ielā 8a;
 • tika izbūvēts nožogojums ar vārtiem teritorijai uzņēmuma autoparka atdalīšanai;
 • tika nomainīti sūkņi Krasta ielas kanalizācijas sūkņu stacijai;
 • lai uzlabotu darba intensitāti un kvalitāti, tika iegādāti – vibrokāja grunts blietēšanai un elektrometināmā iekārta polietilēna cauruļu metināšanai;
 • lai uzlabotu norēķinu kārtību, tika iegādāta jauna datorprogramma;
 • tika palielināts uzņēmuma pamatkapitāls, iegādājoties jaunu miniekskavatoru un piekabi tā pārvietošanai.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu