Paziņojums par tarifa projektu 16/10/2020

Paziņojums par tarifa projektu

Publiskots Latvijas Vēstnesī: 16.10.2020., Nr. 201 Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/201.DA1

SIA “Bauskas ūdens”, reģ. Nr. 43603011586, Biržu iela 8a, Bauska, Latvija, LV-3901, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.” (SPRK Lēmums Nr.1/2 no 14.01.2016.)

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs* (bez PVN)Piedāvātais tarifs (bez PVN)Tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs0,861,01+17,4%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs0,951,56+64,2%
Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs1,812,57+42,0%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.03.2021Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar:

* Nepieciešamību veikt esošo būvju uzturēšanu un remontu, jo ūdens sagatavošanas un notekūdens attīrīšanas iekārtas ekspluatācijā ir gandrīz divdesmit gadu un liela daļa iekārtu ir nolietojušās un tās nepieciešams nomainīt vai veikt to kapitālo remontu.

* Nepieciešamību iegādāties un uzturēt tīklu apkalpošanai nepieciešamo specializēto tehniku.

* Nepieciešamību veikt remonta un pārbūves darbus esošajos vecajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos. Nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus šo darbu veikšanai.

* Kopējo izmaksu pieaugumu saistībā nodokļu apjoma, elektroenerģijas un citu energoresursu izmaksu pieauguma, kā arī citu ekspluatācijas resursu pieaugumu.

* Nepieciešamību nodrošināt un piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas personālu ūdenssaimniecības būvju un tīklu ekspluatācijai un remontam, kā arī nodrošināt šim personālam tirgus situācijai atbilstošu atalgojuma līmeni.

* Esošais tarifs ir spēkā divpadsmit gadus un neatbilst faktiskajai situācijai.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Bauskā, Biržu ielā 8a, Latvijā, LV-3901, iepriekš sazinoties ar SIA “Bauskas ūdens” un saskaņojot ierašanās laiku pa tālr. 63960565.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt personīgi vai sūtot uz adresi SIA “Bauskas ūdens”, Biržu iela 8a, Bauska, Latvija, vai pa e-pastu: info@bauskasudens.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Piezīme: * aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.

Datums13.10.2020.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

Prokūrists /Arnis Birzmalis/

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu