PROJEKTA III KĀRTA REALIZĀCIJA – KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE 12/07/2021

PROJEKTA III KĀRTA REALIZĀCIJA – KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE

Informējam iedzīvotājus, ka nodots ekspluatācijā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Projekta id.Nr. 5.3.1.0/17/I/020 specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”.

Kanalizācijas tīklu izbūve pabeigta Draudzības ielā, Ošu ielā, Smilgu ielā, Upes ielā, Kļavu ielā

SIA “Bauskas ūdens” minēto ielu posmu iedzīvotājus, kuri nav pieteikušies, aicina pieslēgties jaunizbūvētiem kanalizācijas tīkliem, un izņemt tehniskos noteikumus, kuri nepieciešami dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Ir izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas cauruļvadi realizējot piecus būvprojektus, jeb piecas lotes. Kanalizācijas cauruļvadu izbūves kopējais apjoms – 2753.5m, kur līdz šim nebija pieejami centralizētie pakalpojumi. Visi jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem ielu sarkano līniju robežās.

Visi līgumā paredzētie būvdarbi tika veikti labā kvalitātē, profesionāli, ievērojot būvdarbu izpildes laika grafiku un iekļaujoties līgumā noteiktajā finansējumā. Projekta  kopējās izmaksas bez PVN ir 562 525.78 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (68.74%) ir 386 680,22 EUR un SIA “Bauskas ūdens” līdzfinansējums (31.26%) ir 175 845.56 EUR apmērā.

SIA “Bauskas ūdens” administrācija

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu