Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību

Atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” (58. pants)

Sabiedrības nosaukums Bauskas ūdens, SIA
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ. Nr. vieta un datums 43603011586, Bauska 03.07.1998
Juridiskā adrese Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901
Pasta adrese Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901
Pamatdarbības veids Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana 
NACE kods NACE2 36.00
Sabiedrības dalībnieki Bauskas novada dome 100%
Sabiedrības valde Valdes loceklis Imants Svētiņš
Nr. p.k Publiskojamā informācija
Publiskošanas
biežums
Publicētā informācija
1.Vispārējie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi*Stratēģiskie mērķi, darbības veidi 2019 – 2021. gadam
*Stratēģiskie mērķi, darbības veidi 2016 – 2018. gadam
2.Finanašu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti1 x gadā*2020.gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpilde
*2019.gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpilde
*2016 – 2018.gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpilde
*2017.gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpilde
3.Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
1 x gadā *Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā 2020.gadā
*Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā 2019.gadā
*Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā 2018.gadā
*Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā 2017.gadā
*Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā 2016.gadā
4. Informācija par valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu tā izlietojumu
1 x gadā *Informācija par saņemto valsts/pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2020. gadā
*Informācija par saņemto valsts /pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2019. gadā
*Informācija par saņemto valsts/pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2018. gadā
*Informācija par saņemto valsts/pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2017. gadā
*Informācija par saņemto valsts/pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016. gadā;
5.Atalgojuma politikas principi
1 x gadā *Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru SIA “Bauskas ūdens”
6.Kapitālsabiedrības
ziedošanas, (dāvināšanas) stratēģija un kārtība
1 x gadā *Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība
7.Neauditēti starpperiodu pārskati1 x pārskata periodā
(3, 6, 9 un 12
mēnešos) līdz nākamā mēneša 30.datumam
*Neauditēts 2021.gada 1.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2020.gada 4.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2020.gada 3.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2020.gada 2.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2020.gada 1.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2019.gada 4.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2019.gada 3.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2019.gada 2.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2019.gada 1.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2018.gada 4.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2018.gada 3.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2018.gada 2.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2018.gada 1.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2017.gada 4.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2017.gada 3.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2017.gada 2.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2017.gada 1.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2016.gada 4.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2016.gada 3.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2016.gada 2.ceturkšņa pārskats
*Neauditēts 2016.gada 1.ceturkšņa pārskats
8.Auditēts gada pārskats1 x gadā*Auditēts 2020.gada pārskats
*Auditēts 2019.gada pārskats
*Auditēts 2018.gada pārskats
*Auditēts 2017.gada pārskats
*Auditēts 2016.gada pārskats
9.Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībāsPastāvīgiSIA “Bauskas ūdens” dibinātājs – Bauskas novada pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāla daļas un Bauskas novada pašvaldība noteikta par kapitāla daļu turētāju.
Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2 266 780 (divi miljoni divi simti sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit) kapitāla daļās. Kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
SIA „Bauskas ūdens” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10.Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi *Organizatoriskā struktūra
11.Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi *Informācija par iepirkumiem
12.Informācija par valdes locekļiem: profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes locekļu pilnvaru termiņiem Pastāvīgi Valdes loceklis – Imants Svētiņs
Pilnvaru termiņš – 22.05.2025. Domes lēmums Nr.4-10/5 21.01.2020.
13.Pretkorupcijas pasākuma plāns 1 x 3 gados*Pretkorupcijas pasākuma plāns 2019 – 2021. gadam
14.Statūti Pastāvīgi *Kapitālsabiedrības statūti

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu