SIA „Bauskas ūdens” informē par rēķina sagatavošanas izmaksu piemērošanu 08/02/2021

SIA „Bauskas ūdens” informē par rēķina sagatavošanas izmaksu piemērošanu

SIA „Bauskas ūdens” informē par rēķina sagatavošanas izmaksu piemērošanu

Daudzi baušķenieki, saņemot janvāra rēķinus par SIA „Bauskas ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem, pauda neizpratni par jaunu izmaksu pozīciju – rēķina sagatavošanas izmaksas. Rēķina sagatavošanas izmaksu piemērošana bija plānota jau aizvadītā gada vidū, taču veicot pārrunas ar namu apsaimniekotājiem un pateicoties Bauskas novada administrācijas iesaistei šī jautājuma risināšanā, papildu maksājums tika atlikts līdz 2020.gada 31.decembrim.

Rēķina sagatavošana katram dzīvoklim (tiešie norēķini) daudzdzīvokļu mājā, pēc likumiskās būtības, ir namu apsaimniekošanas jautājums jeb pakalpojums. Šis pakalpojums nav iekļaujams ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā, tāpēc par šo pakalpojumu ir iekasējama papildus samaksa. Papildus samaksu aprēķina un nosaka pakalpojumu sniedzējs vadoties no savām izmaksām, patērētajiem resursiem un nepieciešamās peļņas konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai. SIA „Bauskas ūdens “ ir noteicis, ka šis pakalpojums maksās 2 eiro  t.sk. PVN, ja tiek ievēroti konkrētā pakalpojuma nosacījumi.

Šie 2 eiro par pakalpojuma rēķina sagatavošanu  daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem tiek iekasēti tiešo norēķinu gadījumā, jeb gadījumos, kad ūdenssaimniecības  pakalpojuma sniedzējs  SIA „Bauskas ūdens” sagatavo rēķinu katram daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim sadalot kopējo mājas ūdens patēriņu uz dzīvokļiem un ūdens zudumus pēc dzīvokļu skaita vai proporcionāli ūdens patēriņam dzīvokļos, kā arī gadījumos ja dzīvokļu īpašnieki nav sakārtojuši savas mājas līgumiskās attiecības ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju t.i. nav noslēguši atbilstošu līgumu par pakalpojumu nodrošināšanu daudzdzīvokļu mājai.  

Ja SIA „Bauskas ūdens” izraksta vienu  rēķinu nama apsaimniekotājam vai pilnvarotajai personai vadoties no  kopējā komercuzskaites mēraparāta rādījuma ēkai ievadā,  tad maksa par rēķina sagatavošanu netiek iekasēta, jo šādu rēķinu sagatavošana  ir iekļaujama ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā.

Lai izrakstītu rēķinus daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem,  daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem savā kopsapulcē:
ir jāievēl pilnvarotā persona līguma parakstīšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
ir jāizvēlas tiešie norēķini ar pakalpojuma sniedzēju;
jānosaka iespējamo ūdens zudumu sadales modelis. 

Tad šī informācija jāiesniedz SIA „Bauskas ūdens” līguma sagatavošanai un noslēgšanai. Papildus, ja nav izveidots un atzīts iepriekš, jāizveido (sedzot tā izveides izmaksas) ēkas komercuzskaites mezgls.

Gadījumos, ja kopsapulcē tiek izvēlēts cits likumīgs ūdens zudumu sadales modelis, SIA „Bauskas ūdens” ir tiesīgs noteikt šī konkrētā sadales modeļa rēķina sagatavošanas cenu. Tādejādi, teorētiski, pakalpojuma cena par rēķina sagatavošanu var būt ari lielāka, ja izvēlēts cits ūdens zudumu sadales modelis.

SIA „Bauskas ūdens”  brīdina, ka iepriekš noslēgtie līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem nav spēkā, jo tie ir pretrunā ar spēkā esošo  likumdošanu un aicina daudzdzīvokļu māju īpašniekus sakārtot savu namu apsaimniekošanas jautājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, jo likumdošanā noteiktie pārejas periodi ir pagājuši.

Ja jautājumi netiks atbilstoši  sakārtoti, tad SIA „Bauskas ūdens” likumā noteiktā  kārtībā ir tiesīgs atslēgt šīs mājas no ūdenssaimniecības  pakalpojumu saņemšanas, jo ēkas iedzīvotāji saņem pakalpojumu bez atbilstoša līguma. Atbildība par ūdenssaimniecības pakalpojumu pārtraukšanu daudzzīvokļu ēkā būs jāuzņemas pašiem iedzīvotājiem, jo paši iedzīvotaji nebūs veikuši likumdošanā noteiktās darbības – proti atbilstoši apsaimniekojuši savu kopīpašumu.

SIA „Bauskas ūdens” aicina dzīvokļu īpašniekus saprast, ka ir savas ēkas saimnieki un sākt atbilstošu savas ēkas apsaimniekošanu, tostarp risināt ēkas ūdenssaimniecības pakalpojumu  jautājumus. Protams, visus jautājumus var risināt arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pilnvarots nama apsaimniekotājs, kurš par nama apsaimniekošanu saņem samaksu no nama dzīvokļu īpašniekiem.

SIA “Bauskas ūdens” administrācija

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu