Stājušies spēkā Bauskas novada domes saistošie noteikumi 06/04/2017

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi 

1.1. saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma Pārejas noteikumu 3.punktā noteikto pašvaldības dome līdz 2017.gada 1.martam izdod saistošos noteikumus, kuros paredz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtajā daļā noteikto.

1.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu, pašvaldība saistošajos noteikumos norāda ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramās prasības gadījumā, ja nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts;

1.3. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus Bauskas novadā;

1.4. saistošie noteikumi nosaka:

   1.4.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – ūdenssaimniecības sistēma);

   1.4.2. ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

   1.4.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;          1.4.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;

   1.4.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību; 1.4.6. atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

NR.

p.k.

Ēku veidi

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī (m3 )

1.

Daudzdzīvokļu ēkas ar ūdensapgādi

10

2.

Savrupmājas ar ūdensapgādi

15

3.

Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas

1.5

Pilnā apjomā ar noteikumiem varat iepazīties zemāk uzspiežot uz linka:

Paskaidrojuma raksts

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi

Pielikumi

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu